Kayıtlar

Mart, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Vaginizm – həlli mümkündür!

Resim
Xüsusilə yeni evlənən cütlüklərinin həyatına ciddi şəkildə təsir edən vaginizm cəmiyyətimizdə kifayət qədər düzgün məlumatın olmadığ ı bir problemdir. Vaginizm evli olduğu halda cütlüklərin cinsi münasibətə girə bilmədiyi və nəticədə bir çox ailələrin dağılmasına səbəb olan narahatlıqdır. Bir çox cütlüklər yaşadıqları bu vəziyyətin nə olduğunu bilmədiyi üçün və ya bu problemin həlli barədə məlumatları olmadığı üçün çıxış yolu tapa bilmilər. Vaginizm cinsi münasibətə girmə qorxusu olaraq bilinir. Yəni qadın istəmədən vagina girişindəki əzələlər sıxılaraq cinsi münasibəti əngəlləyir və ya ağrılı cinsi münasibət olacağını zənn edərək münasibət yaşanılmır. İki tərəfin də rahat olmadığı bu münasibət şəkli dəfələrlə dəyişdirilməyə çalışılsa da (bir çox hallarda düzgün olmayan metodlarla dəyişdirilməyə çalışılır), nəticəsi olmur. Əslində ortaya çıxan vəziyyətin qısa xülasəsi belədir: vaginizm penis-vagina birləşməsinə qadın bədəninin və ruhunun rədd etmə reaksiyasıdır. Vaginizm qadın

Cinsi istəksizlik?!

Resim
Cinsi terapiya zamanı qarşılaşdığımız hallardan biri də cinsi istəksizlik və ya cinsi münasibətdə olma istəyinin azalmasıdır. Cinsi istəksizlik mütəmadi və təkrarlanan şəkildə cinsi münasibətdə olmaq istəyinin azalması kimi tərif olunur. Biolojik faktorlar da nəzərə alınaraq (yaş, ümumi sağlamlıq), sosial həyat şərtləri (iş, ailə ortamı) və cinsi istəksizlikdən əvvəlki cinsi münasibəti barədə məlumatlarla dəyərləndirilmə aparılır. Cinsi istəksizlik bəzən doğuşdan sonra, hamiləlik, hər hansısa psixolojik travma, istifadə edilən dərmanlardan sonra ortaya çıxa bildiyi kimi bəzi hallarda isə pasiyentin özünü tanıdığı xatırladığı vaxtdan belə bir hal yaşadığı ifadə edilməkdədir. Cinsi istəyin azalmasında ən əhəmiyyətli səbəblərdən biri ailə münasibətlərində yaşanılan problemlərdir. Əgər partyorlar bir-birləri ilə düzgün ünsiyyət qurabilmirlərsə, ətrafda olan ancaq onları birbaşa əlaqələndirməyən problemlərlə özlərini yükləyirlərsə, cinsi münasibət və ya fantaziyalar az olursa, bir-birl

Cinsi istəksizliyin müalicəsi.

Resim
İnsan başqa birinə bilərək ya da bilməyərək yönləndirdiyi cinsi həyəcan nəticəsində cinsi istək ortaya çıxır nəticədə onunla cinsi münasibət yaşamaq istəyir. Əgər hər hansısa problem yoxdursa cinsi həyəcan və cinsi istək eyni vaxtda olur. Tibbi bir əsası olmadan cinsi birləşməyə qarşı laqeydlik, cinsi fantaziyaların olmaması və ya az olması, cinsi münasibəti başlatmamaq və ya    partnyorun başlatmaq istəməsinə qarşılıq verməmək hər hansısa cinsi motivə qarşı cinsi istəyin az olması və ya olmaması cinsi istəksizlikdir. Bəzi insanlarda cinsi yetişkinlik dövründən istəksizlik yaşanılarkən, bəzilərində isə sonrdan ortaya çıxmışdır. Cinsi istək problemi əsasən cinsi istəkdə uyğunsuzluq, cinsi istəksizlik, cinsi diksinmə, hiperseksuallıq olaraq kateqoriya olunur. Cinsi istəksizlikdə cinsi birləşmə qabiliyyətinin olmasına baxmayaraq istək olmur. Cinsi istəksizlik müalicəsi zamanı pasiyentin yaşı və yaşam şərtləri diqqətlə incələnməlidir. Cinsi istəyi azaldan sosial, dini, psixoloji və fi